Menu
購物車

MARNA 2-way 漱口杯 連掛架 [Pink]

MARNA 2-way 漱口杯 連掛架 [Pink]
MARNA 2-way 漱口杯 連掛架 [Pink]
MARNA 2-way 漱口杯 連掛架 [Pink]
MARNA 2-way 漱口杯 連掛架 [Pink]
MARNA 2-way 漱口杯 連掛架 [Pink]
MARNA 2-way 漱口杯 連掛架 [Pink]
MARNA 2-way 漱口杯 連掛架 [Pink]
MARNA 2-way 漱口杯 連掛架 [Pink]
MARNA 2-way 漱口杯 連掛架 [Pink]
日本製
MARNA 2-way 漱口杯 連掛架 [Pink]
MARNA 2-way 漱口杯 連掛架 [Pink]
MARNA 2-way 漱口杯 連掛架 [Pink]
MARNA 2-way 漱口杯 連掛架 [Pink]
MARNA 2-way 漱口杯 連掛架 [Pink]
MARNA 2-way 漱口杯 連掛架 [Pink]
MARNA 2-way 漱口杯 連掛架 [Pink]
MARNA 2-way 漱口杯 連掛架 [Pink]
MARNA 2-way 漱口杯 連掛架 [Pink]
MARNA 2-way 漱口杯 連掛架 [Pink]

雖然不是新品, 但仍然覺得這款設計夠慳位, 啱晒空間細的洗手間。吸盆掛架是2-way設計, 吸住鏡面或洗面盆周邊都得, 節省空間。日本製的質素, 值得入手~

.

• 一套包括: 吸盆掛架 x 1, 漱口杯 x 1

.

♡ 產品詳情:

• 漱口杯 SIZE 約: φ65×95mm

• 容量: 225ml

• 吸盆掛架: 約φ40×138mm

• 物料: PP / Steel

• Made in JapanHK$48.00
  • : 99